👈 فروشگاه فایل 👉

ادبیات نظری و پیشینه تجربی رغبت

ارتباط با ما

... دانلود ...

ادبیات نظری و پیشینه تجربی رغبت

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رغبت که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

68

حجم

95/449 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی رغبت که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. در فهرست رغبت های حرفه ای که توسط کودر1 تنظیم شده است،رغبت به فعالیت ها خلاصه می شود تا رغبت به مشاغل ،رغبت هادر این طبقه بندی به قرار زیر می باشد(حسینیان و یزدی،1376).

اگرچه کوتاه ترین و سریع ترین راه برای تشخیص رغبت های افراد در زمینه های مختلف اینست که نظر او را درباره ی مسائل جویا شویم،اما محققان از جمله گریون2(1961)،آناستازی3)1962) و کرنباخ4 (1960) دریافته اند که برای تشخیص و تشخیص رغبت ها و علایق باید از برداشت های غیرمستقیم استفاده کرد که این امر نخستین بار توسط کارنگی (1920) در یک سمینار درسی در انستیتو تکنولوژی مطرح شد(نقل از هاشمی،1375). در پرسشنامه های رغبت که توسط گروه کارنگی تهیه گردید.از لحاظ روش کار دو نکته دیده می شد:نخست این که ماده های پرسشنامه مربوط به علاقه یا عدم علاقه آزمودنی با انواع وسیعی از فعالیت ها :اشیا یا اشخاصی بود که وی در زندگی روزمره خود با آنها روبرو شده بود.دوم آن که برای پاسخ آزمودنی ها در ارتباط با مشاغل مختلف کلید تجربی تهیه شده بود(هاشمی ،1375).

فهرست مطالب

تعریف نظری رغبت

تعریف عملیاتی رغبت

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رغبت

تعریف و بررسی مفهوم رغبت    8

طبقه بندی یا انواع رغبت ها    10

رغبت ها از نظر استرانگ1 به دسته های زیر تقسیم می شوند:    10

در این طبقه بندی رغبت های حرفه ای به صورت زیر می باشد:    11

فهرست رغبت ها از دیدگاه سوپر1    13

مروری بر سابقه تاریخی رغبت سنج ها    17

انواع پرسشنامه های رغبت سنج:    19

مفهوم شناسی شخصیت    20

تعریف شخصیت    21

ویژگی شخصیت    22

معرفی نظریه های شغلی    23

نظریه های رشد    23

شرح مختصری پیرامون نظریه های رشدی    24

کابرد نظریه های رشد شغلی برای مشاوره ی شغلی    25

نظریه صفت مدار    26

نظریه خصیصه و عامل    27

نظریه هالند    28

ساخت شش ضلعی هالند در شکل زیر نشان داده شده است(موسوی و فواد،ترجمه موسوی،1381).    33

ارزشیابی نظریه هالند    35

کاربرد نظریه هالند    39

تیپ شناسی جان هالند    40

الگوهای شخصیتی    42

جدول2-1:کاربرد شش نوع شخصیت و محیط مطرح شده توسط هالند برای افراد و مشاغل(فار و شاتکین،2005).    43

هفت فرضی که زمینه این گونه شناسی است عبارتنند از:    52

تحقیقات انجام شده پیرامون نظریه هالند    57

پیشینه  تحقیقاتی در ایران    62

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

مدل بومی برای شکل گیری سیاست های زیست محیطی ایران پاورپوینت تدوين برنامه تجاري (BUSINESS PLAN) تاثیر گوش دادن موسیقی و نواختن آن در كاهش اضطراب با تاکید بر موسیقی پاپ در دانشجویان ابهر مقاله خواستگاری پاورپوینت درخت CTQ چیست