👈 فروشگاه فایل 👉

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

50

حجم

193/900 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

افرادی که در انجام کارها خود را اثربخش تر، مطمئن‌تر و توانمندتر می‌دانند، در مقایسه با سایرین از خودپنداره‌ی  تحصیلی بالایی برخوردار خواهند بود. بالطبع چنین خودپنداره ای منجر به رشد و پیشرفت تحصیلی آتی فرد و عدم بروز هیجانات منفی در وی می‌شود. بر این اساس افرادی که در آغاز تحصیل تفکر و برداشت مثبتی از خود و توانایی‌های خود دارند، چنین تفکر مثبتی منجر به پیشرفت تحصیلی آنان می‌شود. همچنین پیشرفت تحصیلی آنان بازخورد مثبتی به خودپنداره و صحت برداشتشان از خود و توانایی‌هایشان می‌بخشد (مارش،2002 و اکرم رانا و ضفر اقبال، 2005؛ به نقل از غفاری و ارفع بلوچی، 1390).

دانش آموزانی که در دوران تحصیل دچار ضعف و شکست می‌شوند، در اثر تکرار شکست، باوری کاذب و محدود کننده می‌یابند که تداوم  و تعمیم آن باعث ثبت خودانگاره‌ی  منفی و بازدارنده و مانع در برابر ابراز توانایی‌ها وتحکیم احساس ضعف بیشتر در مراحل بعدی می‌شود؛ تصور مردود شدن و احتمال مردود شدن، در عمل عدم تلاش برای حل مشکلات و جبران ضعف‌ها و بروز ضعف تحصیلی را افزایش داده و به تدریج جزء شخصیت وی می‌گردد (هاشمی، 1374).

فهرست مطالب

تعریف نظری خودپنداره تحصیلی

تعریف عملیاتی خودپنداره تحصیلی

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی

بخش اول: خودپنداره‌ی  تحصیلی    4

خود، خودپنداره، خود آرمانی    4

اهمیت مفهوم خود و خودپنداره    5

جوانب مختلف خود پنداره    6

خودپنداره‌ی  تحصیلی    7

عوامل مؤثر بر خودپنداره‌ی  تحصیلی    9

دیدگاه‌های نظری در مورد خودپنداره    10

پیشینه پژوهشی درباره خود پنداره‌ی تحصیلی    15

پیشینه تحقیق

 تحقیقات انجام شده خارجی

تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه سلامت روانشناختی بررسی تاثیرات فرآیندهای تولید ماکارونی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن مختصات و قابلیت دستگاه سانترال (مرکز تلفن ) Panasonic پاورپوینت تحلیل برج یونگجیا چین پاورپوینت بررسی پارک چمران