👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری کودکان و نوجوانان 51 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری کودکان و نوجوانان 51 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری کودکان و نوجوانان که در آن به تحقیقات انجام شده در مورد پرخاشگری در پژوهش های داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

51

حجم

341/902 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره پرخاشگری کودکان و نوجوانان که در آن به تحقیقات انجام شده در مورد پرخاشگری در پژوهش های داخلی و خارجی می پردازیم.

اگر چه کودکان و نوجوانان گاهي رفتار پرخاشگرانه از خود نشان مي دهند، نگراني در مورد پرخاشگري زماني پيش مي آيد که شديد باشد و مکررا و در موقعيت ها و شرايط مختلفي رخ دهد. پرخاشگري کودکان پيش بيني کننده پرخاشگري و ناسازگاري بعدي آنان است (ويلسون  و مارکوتي ، 1996).

اين کودکان از سوي همسالان خود طرد مي شوند و مشکلاتي را نيز در مدرسه خواهند داشت. با توجه به اثرات بلند مدت پرخاشگري، به نظر مي رسد که پرخاشگري در طول زمان ثابت باقي بماند (دوماس ، نيز ، پرينز  و بلچمن ، 1996) و با رفتارهاي ضد اجتماعي در بزرگسالي، اختلاف زناشويي و تغيير و دگرگوني بعدي خانوادگي مرتبط مي باشد. به همين دليل پرخاشگري به عنوان يک مشکل اساسي همواره در چهارچوب ديدگاه هاي نظري صورت بندي و در همين راستا راهبردهايي درماني گوناگوني براي مقابله با آن ارائه شده است.  در ادامه بر خي از ديدگاه هاي درماني پيرامون پرخاشگري گزارش مي گردد.

طبق اين رويکرد (نظريه انسانيت  زدايي- پرخاشگري فشباخ) وارد کردن درد و رنج عمدي به ديگران براي اغلب مردم مشکل است، مگر آنکه بتوانند راهي براي انسانيت زدايي از قرباني خود بيابند، در واقع طي اين فرايند، ارتکاب پرخاشگري سهل تر و محتمل تر مي-شود. فشباخ گزارش مي دهد که همبستگي بين توانايي همدلي و پرخاشگري در کودکان منفي است و هر چه همدلي بيشتر باشد، اعمال پرخاشگري کمتر مي شود (فشباخ؛ به نقل از حرفتي، 1389).

فهرست مطالب

1-6- تعريف مفاهيم و اصطلاحات تحقيق    1

1-6-3-تعريف مفهومي پرخاشگري    1

1-6-4-تعريف عملياتي پرخاشگري    1

2-فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری کودکان و نوجوانان

2-6-پرخاشگري    4

2-6-1-تعريف پرخاشگري    7

2-6-2-انواع پرخاشگري    7

2-6-2-1نظريه هاي پرخاشگري    9

2-6-2-1-1-نظريه فرديت زدايي پرخاشگري زيمباردو    9

2-6-2-1-2-نظريه انسانيت زدايي- پرخاشگري فشباخ    10

2-6-2-1-3-نظريه انتقال برانگيختگي    10

2-6-2-1-4-نظريه درونگرايي- برونگرايي آيزنک    11

2-6-2-1-5-مدل شرمساري- پرخاشگري تانگني    11

2-6-2-1-6-مدل پرخاشگري- پرخاشگري    12

2-6-2-1-7-رفتار پرخاشگرانه در مراحل رشد کودکي و نوجواني    12

2-6-3-عوامل خطر ساز پرخاشگري    14

2-6-3-1-عوامل خطرساز موثر در پرخاشگري از جانب کودک    15

2-6-4-عوامل خطرساز موثر در پرخاشگري از جانب والدين    16

2-6-4-1-اسنادهاي نادرست والدين به عنوان عامل خطر ساز پرخاشگري    16

2-6-4-2-ويژگي هاي فردي والدين به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگري    17

2-6-5-روابط پدر – مادر به عنوان عامل خطر ساز در پرخاشگري    19

2-6-5-1-تعامل والدين- کودک به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگري    20

2-6-5-2-ساير تعاملات اجتماعي والدين به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگري    22

2-6-6-مداخلات در زمينه پرخاشگري    23

2-6-6-1-روان تحليلگري    24

2-6-6-2-رويکرد عقلاني-عاطفي-رفتاري    25

2-6-6-3-رويکرد شناختي-رفتاري    26

2-6-6-4-ديدگاه يادگيري اجتماعي    28

پيشينه پژوهشي    29

منابع فارسي    36

5-4- منابع انگليسي    40

👇محصولات تصادفی👇

علل و سبب شناسی مشکلات رفتاری اهلیت و شرایط آن با توجه به فقه و قانون مدنی پاورپوینت استراتژي توسعه شهري (CDS) و ابعاد اقتصادي پاورپوینت فرایند توسعه در ایران پاورپوینت نظریه یادگیری سازنده گرایی (سازندگی)