👈 فروشگاه فایل 👉

ابعاد و مولفه های عوامل سازمانی و شغلی و شخصی در ترک شغل

ارتباط با ما

... دانلود ...

ابعاد و مولفه های عوامل سازمانی و شغلی و شخصی در ترک شغل

هدف از این تحقیق بررسی ابعاد و مولفه های عوامل سازمانی و شغلی و شخصی در ترک شغل می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

60

حجم

275/591 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق بررسی ابعاد و مولفه های عوامل سازمانی و شغلی و شخصی در ترک شغل می باشد.در ابتدا عوامل  شغلی مورد بررسی قرار می گیرند.بعد از آن عوامل سازمانی در ده قسمت تشریح خواهد شدو در آخر عوامل شخصی در چهار قسمت بررسی می شوند.

عوامل شغلی

1.الزامات شغلی 

الزامات شغلی  عبارت اند از جنبه هاي جسمی، روانی، اجتماعی و یا سازمانی شغل هستند که مستلزم به تلاش و زحمت جسمی یا روانی)شناختی و عاطفی ( دارد و بنابراین با عواقب جسمی یا روانی معین در ارتباط می باشند(باکر،2003). الزامات شغلی به طور کلی شامل الزامات کمیتی  (اضافه بار کاري) و الزامات کیفی  (عاطفی)  می شوند.

دمروتی  و همکاران ( 2001 ) در تقسیم بندي دیگر، الزامات شغلی را شامل حجم کار بدنی ، تماس های گرفته شده (ارتباطات دریافت شده) ، فشار های زمانی،کار شیفتی، محیط فیزیکی را به عنوان متغیر های الزامات شغلی معرفی کرده اند.

 گریفین و مورهد ( 1992 ) عنوان می دارند که الزامات شغلی عامل ایجاد فشار عصبی در مشاغل می باشند و به چهار مجموعه کلی تقسیم می شوند که عبارتند از : الزامات وظیفه، الزامات فیزیکی، الزامات نقش و الزامات مراوده اي )بین فردي(. یکی از ابعاد مهم این تعریف این است که اساساً الزامات شغلی همانگونه اند که توسط کارمندان ادراك می شوند.

بسیاري از سازمان هاي ارائه دهنده خدمات به مشتریان اغلب داراي محیط کاري با قوانین و استانداردهاي بالا می باشند و تعاملات کارکنان با مشتریان از پیش تعیین شده است. عملکرد آنها نیز بر اساس فاکتورهایی مانند پاسخگویی به درخواست ها و پرسش هاي کلیه مراجعین ضمن رعایت مقررات و قوانین آن سازمان می باشد. 

فهرست مطالب 

1-1- مقدمه:    3

1-2- ادبیات تحقیق    3

1-2-1- آسیب شناسی    3

1-3- نخبگان و دانش گران    6

1-1- تعاریف مؤلفه ها    7

1-1-1- عوامل شغلی    7

1-1-1-1- الزامات شغلی    7

1-1-1-2- رضایت شغلی    8

1-1-1-3- ویژگی های شغلی    11

1-1-1-4- امنیت شغلی:    13

1-1-2- عوامل سازمانی    15

1-1-2-1- اندازه سازمان:    15

1-1-2-2- محیط کاری سازمان:    15

1-1-2-3- جبران خدمات:    16

1-1-2-4- مسیر شغلی و فرصت های پیشرفت:    18

1-1-2-5- موقعیت جغرافیایی سازمان    19

1-1-2-6- ماهیت و نوع سازمان:    20

1-1-2-7- شهرت سازمانی:    20

1-1-2-8- عدالت سازمانی    22

1-1-2-9- توسعه کارکنان:    25

1-1-2-10- مسئولیت اجتماعی:    28

1-1-3- عوامل شخصی    31

1-1-3-1- عوامل جمعیت شناختی    31

1-1-3-2- وضعیت سلامتی    33

1-1-3-3- فرصت های جایگزین شغلی    33

1-1-3-4- مدت استخدام    34

1-2- چارچوب نظری تحقیق    34

مدل مفهومی تحقیق    

منابع و مؤاخذ    

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری انتخاب یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد مدیریت منابع سازمانی در دانشگاه پروژه کارآموزی رشته مکانیک با عنوان سیستم تعلیق زانتیا پاورپوینت شیمی عمومی 2 پاورپوینت تحلیل مرکز هنرهای نمایشی تایوان پاورپوینت ترمیم و تعمیر بتن