👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری مدیریت استراتژیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری مدیریت استراتژیک

دانلود مبانی نظری مدیریت استراتژیک بصورت کامل و جامع با رفرنس دهی استاندارد و قابلیت ویرایش در قالب 42 صفحه ورد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

42

حجم

122/729 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

مديريت استراتژيک عبارتست از : "تصميمات و فعاليت-هاي يکپارچه شده در جهت تدوين، اجرا و ارزيابي استراتژي هاي مؤثر"[1]. مديريت استراتژيك به سازمان اين امكان را ميدهد كه به شيوهاي خلاق و نوآور عمل كند و براي شكل دادن به آيندة خود به صورت انفعالي عمل ننمايد.

اين شيوه برنامه ريزي باعث ميشود كه سازمان داراي ابتكار عمل بوده و فعاليت هايش به گونهاي درآيدكه‮ ‬به‮ ‬صورتي‮ ‬مبتکرانه‮ ‬و‮ ‬پيش گامانه‮ ‬در‮ ‬صنعت‮ ‬مربوطه اعمال نفوذكند  (نه اينكه تنها در برابركنشها واكنش نشان دهد) و بدين گونه سرنوشت خود را رقم زده وآينده را تحت كنترل خود درآورد .

از‮ ‬نگاه‮ ‬کلي، منفعت اصلي مديريت استراتژيك، كمك به سازمان براي انتخاب راه ها يا گزينههاي استراتژيك از طريق روش هاي منظمتر، معقولتر و منطقيتر مي باشد. بدين گونه سازمان مي تواند استراتژي هاي بهتري را تدوين نمايد‮.‬يكي از هدف هاي اصلي مديريت استراتژيك، ايجاد تفاهم و تعهد هرچه بيشتر مديران و كاركنان مي‌باشد. به‮ ‬باور‮ ‬بعضي‮ ‬از‮ ‬استراتژيست ها مسئله تفاهم از مهمترين منافع مديريت استراتژيك است‮ ‬و‮ ‬حتي‮ ‬در‮ ‬مواردي تعهد پس ازآن قرار مي گيرد[2].

سازمان ها با پي بردن به اين واقعيت كه برنامه ريزي بايد با مشاركت كاركنان و مديران سطوح پائينتر انجام شود، ميكوشند فرآيند مديريت استراتژيك را هرچه بيشتر غيرمتمركز نمايند. در سازمان هايي‮ ‬که‮ ‬مديريت‮ ‬بر پايه‮ ‬برنامه ريزي‮ ‬استراتژيک‮ ‬عمل‮ ‬مي کند، برنامهريزي غيرمتمركز بوسيله مديران صف، جايگزين برنامهريزي متمركز بوسيله مديران ستادي شده است. فرآيند مزبور مبتني بر فعاليت هايي است كه در زمينه يادگيري، كمك كردن، آموزش دادن و حمايت نمودن انجام ميشود و تنها درچارچوب يا قالب كاغذ بازيهايي نيست كه بين مديران ارشد اجرايي انجام ميگيرد .

فهرست مطالب

فصل دوم: چارچوب نظری مديريت استراتژيک

2-1    مقدمه        6

2-2    مديريت استراتژيک    7

2-3    رويکردهاي تدوين استراتژي    10

2-3-1    تئوري سازمان صنعتي    12

2-3-2    رويکرد مبتني بر سناريو    12

2-3-3    نگرش جبرگرايي محيطي    13

2-3-4    نگرش اعمال قدرت    13

2-3-5    نظريه اقتصادي چامبرلين    13

2-3-6    نظريه اقتضايي    13

2-3-7    رويکرد تدوين استراتژي مبتني بر ذينفعان    14

2-3-8    تجزيه و تحليل SWOT    15

2-3-9    رويکرد مبتني بر منابع    19

 مراجع    

فهرست اشکال

شكل 2-1 : ماتريس SWOT     17

شكل2-2  : زنجيره ارزش پورتر      25

شكل 2-3 : چارچوب 7S       25

شكل 2-4 : مدل گرانت به صورت خلاصه شده     26

شكل 2-5 : مدل هانت و مورگان    27

👇محصولات تصادفی👇

ویژگی های نگرش، تفاوت آن با مفاهیم مشابه و شرایط شکل گیری و تکوین آن پروپوزال بررسی ترتیبات امنیتی در خلیج فارس پروژه حسابداری مالی ایران خودرو دیزل پاورپوینت بتن پلیمری و کاربردهای آن پاورپوینت مرحله گندزدایی آب و فاضلاب با پرتو فرابنفش