👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های سنندج

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های سنندج

هدف از این پروپوزال بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های سنندج می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

45

حجم

0/20 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این تحقیق با عنوان بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های سنندج  از لحاظ هدف کاربردی و بنابراین از نوع تحقيقات توصیفی - همبستگی است. 

جامعه و نمونه آماری تحقیق

جامعه آماری پژوهش را كليه دانش آموزان پایه اول، دوم و سوم دبیرستان های سنندجكه در سال تحصيلي 93-92 مشغول به تحصيل بوده تشکیل داده است تعداد آن شامل 900 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 269 نفر برآورد و به شيوه نمونه گيري صورت تصادفی طبقه ای، به این صورت که ابتدا از بین دبیرستان های عشایری 5 دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب، سپس در هر دبیرستان به تصادف از هر پایه یک کلاس انتخاب گردید و بین انها پرسشنامه توزیع شده است.

فهرست مطالب

چکیده    1

مقدمه    2

بیان مسئله    8

اهمیت و ضرورت    12

اهداف تحقیق    17

هدف اصلی    17

اهداف فرعی    17

فرضیه های تحقیق    17

فرضیه اصلی پژوهش    17

فرضیه های فرعی    17

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش    17

روش تحقیق    

جامعه و نمونه آماری تحقیق    

اطلاعات دموگرافیک    

ابزارهای گردآوری داده ها    

1- پرسشنامه هوش اخلاقی    

2- مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون    

3- پرسشنامه عملکرد تحصیلی    

روش تجزیه و  تحلیل داده ها    

ملاحظات اخلاقی    

منابع و مأخذ:    

منابع فارسی    

منابع انگلیسی    

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت لاكتات و فعاليت بدني پاورپوینت تصمیم گیری مصرف کننده تحلیل شبكه های عصبی تحت رفتارهای متفاوت و بیان نتایج آن ارزیابی تاثیرپذیری رشد اجتماعی کودکان تهرانی از سبکهای فرزندپروری والدین سبک امپرسیونیسم