👈 فروشگاه فایل 👉

معامله مسلمان با کافر در فقه شیعه و قوانین ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

معامله مسلمان با کافر در فقه شیعه و قوانین ایران

هدف از این پایان نامه بررسی معامله مسلمان با کافر در فقه شیعه و قوانین ایران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

133

حجم

150/758 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه بررسی معامله مسلمان با کافر در فقه شیعه و قوانین ایران می باشد.از آنجائیکه که در این جهان گسترده، که شتاب به سوی دهکده بزرگ جهانی به پیش می رود و روابط انسان ها بسیار نزدیک شده، تنظیم قوانین حاکم بر روابط ملت ها و ملیت ها پس ضروری و دشوار شده است. ما مسلمانان نیز از این قاعده جدا نیستیم باید به تنظیم قوانین دینی و شریعت خویش، در زمینه ارتباط با دیگر ملت ها و ملیت برآییم.

گرچه فقه ما، سرشار از احکام و فروع در این باره است، اما منسجم کردن و به نظام کشیدن و بازنگری، با توجه به شرایط کنونی ارتباطات از امری جدید و ضروری است. اگر چه در گذشته قوانین حاکم بر روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسلمانان با بیگانگان و کافران، مسأله گروهی اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله همه مسلمانان است و باید در سرلوحه پژوهش های فقهی قرار گیرد لذا بخاطر اهمیت موضوع بر آن شدن تا این مقوله را از دیدگاه فقهی و حقوقی بسنجم تا هرگونه شک و شبهه در این مورد زدوده گردد.

1-2- پرسشهای تحقیق 

1- اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران چیست؟

2- مستندات و حکم معامله مسلمان با کافر چیست؟

3- نظرات فقهای امامیه درباره معامله مسلمان با کافر چیست؟

فهرست مطالب

چکیده    1

مقدمه    2

فصل اول: کلیات

1- فصل اول: کلیات    4

1-1- بیان مسئله    4

1-2- پرسشهای تحقیق    4

1-3- فرضیه های تحقیق    4

1-4- سوابق تحقیق    5

1-5- اهداف تحقیق    5

1-6- روش گردآوری اطلاعات    5

1-7- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق    5

1-8- روش کار    5

1-9- ابزار گردآوری اطلاعات    5

1-10- روش تجزیه تحلیل اطلا عات    5

فصل دوم: تعاریف،اصطلاحات ومباحث عام

2- فصل دوم:تعاریف،اصطلاحات ومباحث عام    7

2-1- بخش اول: تعاریف و اصطلاحات    7

2-1-1- تعریف معامله در لغت    7

2-1-2- معنی کفر    7

2-1-3- معنی حق و حقوق    8

2-1-4- معنی روابط اقتصادی    9

2-1-5- معنی لغوی مال    9

2-1-6- معنی اصطلاحی مال    10

2-1-7- معنی لغوی ربا    11

2-2- بخش دوم:مباحث عام    12

2-2-1- اقسام کافر    12

2-2-1-1- مشرک    13

2-2-1-2- اهل کتاب    13

2-2-1-2-1- کفار ذمی    14

2-2-1-2-2- کفار حربی    14

2-2-1-2-3- کافرانی که احتمال نزول کتاب آسمانی درباره آنان وجود دارد    15

2-2-1-2-4- کسانی که برای آنان کتابی نیست ولی حدود و احکام دارند    15

2-2-1-2-5- مرتد    16

2-2-2- اصل مسلّم در رابطه مسلمانان با کفار    17

2-2-3- رابطه مال و ملک    18

2-2-4- تحلیل لزوم مالیت مورد معامله    19

2-2-5- مبانی داد وستدها در اسلام    20

فصل سوم:ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران 

3-1- بخش اول: اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران    23

3-1-1- خرید و فروش مسلمان با کافر    26

3-1-2- مزارعه مسلمان با کافر    26

3-1-3- شرکت مسلمان با کافر    26

3-1-4- اجاره مسلمان با کافر    27

3-1-5- قرض مسلمان با کافر    28

3-1-6- استثناها    28

3-1-6-1- موارد استثناها    35

3-1-6-1-1- فروش قرآن به کافران    35

3-2-6-1-2- فروش برده مسلمان به کافر    38

3-2-6-1-3- شفعه بین مسلمان و کافر    40

3-2-6-1-4- ربا بین مسلمان و کافر    42

3-2-6-1-5- فروش سلاح به کافران    45

3-2-6-1-6- فروش زمین به کفار    47

3-2- بخش دوم:مستندات    50

3-2-1- آیات    50

3-2-1-1- آیه 141 سوره ی نساء    50

3-2-1-2- آیه ی 51 سوره ی مائده    50

3-2-1-3- آیه ی 7و 8 سوره ممتحنه    51

3-2-2- روایات    51

3-2-3- سیره معصومان    53

3-3- بخش سوم: دیدگاهها    54

3-3-1- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی    54

3-3-2- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی با اهل ذمه    55

3-3-3- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی با معاهدین و اقلیت های دینی کشور    57

3-3-4- دیدگاه فقهای امامیه درباره قاعده نفی سبیل    60

3-3-5- دیدگاه فقهای که ازدواج را یک معامله می دانند (ازدواج مسلمان با کافر)    62

3-4- بخش چهارم: معامله مسلمانان با کافر در حقوق    81

3-4-1- کاربرد قاعده نفی سلطه در حقوق ایران    81

فصل چهارم: نتیجه گیری

4- فصل چهارم: نتیجه گیری    87

منابع    91

چکیده انگلیسی    95

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با آنزيم ها پاورپوینت سفالوسپورین ها داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران پایان نامه رشته حسابداری بازرگانی با عنوان سیستم حسابداری حقوق و دستمزد گزارش کار آزمایش ژیروسکوپ