👈 فروشگاه فایل 👉

حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک

هدف از این مقاله بررسی حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

40

حجم

57/505 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

تجارت الکترونیک انقلاب صنعتی سده بیست و یکم نامیده می شود که با پیدایش اینترنت به سرعت رو به پیشرفت و گسترش است گرچه استفاده از وسایل الکترونیکی در تجارت امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن و تلگراف در مذاکرات و توافق تجاری استفاده می شود. روابط تجاری افراد نیز به تبع این پیشرفت دستخوش دگرگونی گشته و امور حقوقی را نیز در این پیشرفت به دنبال کشانده است.

تجارت الکترونیک حقوقدانان را وامی دارد که با این پدیده ها آشنا شوند و نه تنها مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند بر دانش حقوقی کشور نیز در این عرصه بیفزایند و مراکز آموزشی و دستگاه قضایی را به این آگاهی ها مجهز سازند علاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش نویس قوانین و مقرراتی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی کشور تدوین و پیشنهاد کنند. 

در این تحقیق با توجه به این که آثار حقوقی این نوع قراردادها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد، به بررسی برخی ازقوانین موجود در خصوص حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک با شرایط خاص خود پرداخته شده است.

فهرست مطالب

حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک

چکیده

واژگان کلیدی: 

مقدمه

مبحث اول: مفاهیم

گفتار اول: مفهوم، قلمرو و انواع تجارت الکترونیکی

بند اول: تجارت و بیع الکترونیکی و انواع آن

بند دوم: قلمرو بیع الکترونیکی

گفتار دوم: تعریف خیار و انواع آن

گفتار سوم: اعمال خیارات در بیع الکترونیکی

مبحث دوم: پیشینه و جایگاه تجارت الکترونیک در ایران

گفتار اول: تبیین پیشینه

گفتار دوم: جایگاه تجارت الکترونیک در ایران

مبحث سوم: تشکیل قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول: روش های انعقاد قرارداد با اینترنت

بند اول: نامه الکترونیکی

بند دوم: انعقاد از طریق صفحه وب

بند سوم: انعقاد از طریق اتاق گفتگو

گفتار دوم: ایجاب و قبول، زمان و مکان تشکیل قرارداد

بند اول: ایجاب و قبول

بند دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد

گفتار سوم: شرایط اساسی معامله در قراردادهای الکترونیکی

بند اول: نحوه احراز قصد طرفین در انعقاد قرارداد الکترونیکی

بند دوم: نحوه احراز اهلیت طرفین

بند سوم: انواع موضوع معامله در قراردادهای الکترونیکی

بند چهارم: نحوه احراز مشروعیت قراردادهای الکترونیکی

گفتار چهارم: سامانه پیام خودکار

بند اول: تعریف سامانه پیام خودکار

بند دوم: سامانه پیام خودکار در حقوق ایران

مبحث چهارم: آثار قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول: حقوق طرفین در قراردادهای الکترونیکی

گفتار دوم: تعهدات طرفین در قراردادهای الکترونیکی

گفتار سوم: مسئولیت های طرفین

مبحث پنجم: ویژگی های قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول: عدم حضور فیزیکی طرفین در انعقاد قراردادهای الکترونیکی

گفتار دوم: اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی

گفتار سوم: جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی

گفتار چهارم: ضرورت استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای الکترونیکی در انعقاد قرارداد

گفتار پنجم: صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی  و لزوم حمایت مصرف کننده

مبحث ششم: انحلال بیع الکترونیکی

گفتار اول: ایفاء تعهد

بند اول: تعریف و ماهیت ایفاء تعهد

بند دوم: قواعد عمومی اجرای تعهدات

گفتاردوم: اقاله

گفتار سوم: انفساخ

بند اول: تراضی، سبب انفساخ

بند دوم: انحلال قهری

گفتار چهارم: فسخ

بند اول: معنا و ماهیت فسخ

بند دوم: مبنای خیارات

بند سوم: قابلیت و ماهیت اسقاط خیارات

بند چهارم: چگونگی اسقاط خیارات

بند پنجم: تعارض قوانین و خیارات

مبحث هفتم: قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی

گفتار اول: وجود یا عدم وجود خیارات در عقد الکترونیکی

گفتار دوم: قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی

گفتار سوم: حق انصراف

بند اول: احکام و ویژگی های حق انصراف

بند دوم: ماهیت حق انصراف

مبحث هشتم: آثار انحلال

گفتار اول: آثار انحلال در بیع الکترونیکی

گفتار دوم: حقوق تطبیقی

نتیجه گیری

منابع

منابع فارسی:

منابع عربی:

منابع لاتین:

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت جامعه شناسی برند ورزشی؛ از خلق تا زوال پایان نامه در مورد حمایت اجتماعی پاورپوینت مهندسی دوباره مبانی نظری ارائه چارچوبی امن جهت استفاده اینترنت اشیا در صنعت پاورپوینت استراتژي و انواع آن