👈 فروشگاه فایل 👉

نقش آمریکا و اسرائیل در تغییرات سیاسی و امنیتی در کردستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقش آمریکا و اسرائیل در تغییرات سیاسی و امنیتی در کردستان

هدف از این پایان نامه بررسی نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات سیاسی و امنیتی کردستان عراق می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

217

حجم

386/761 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد تحولات کردستان و با عنوان نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات سیاسی و امنیتی کردستان عراق می باشد.تاریخ چند دهه اخیر کردستان عراق ما را به این نکته رهنون می نماید که نقش قدرت های فرا منطقه ای و بزرگی چون ایالات متحده و سایرین در کردستان عراق یک دست نبوده و بنابر شرایط و مقتضیات زمان متفاوت بوده است. 

قدرت های بزرگ با سیاست‌های از پیش تعیین شده با لغو و شکستن پیمان سور در پی این بودند که سیاستی اتخاذ نمایند که جای پای خود را در دهه ها و حتی سده های آتی در منطقه باز نمایند و حضور خود را توجیه نمایند بعد از دوران استعمار کلاسیک آنها به دنبال شیوه ای نوین استثمار بودند که به استعمار نو معروف است.

منطقه خاورمیانه به خاطر موقعیت ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی حساس خود همیشه مورد توجه قدرت های بزرگ بوده است. از زمان پترکبیر دسترسی به این منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار بوده که رقابت قدرت های استعماری را برانگیخته است،. حدود 27 درصد نفت مصرفی جهان و بزرگترین میادین نفتی جهان در مطنقه خاورمیانه وجود دارند. نفت مانند خون در رگ های اقتصاد نقش محوری را ایفا می کند. بنابراین هر گونه مشکل در عدم صادرات و تولید نفت منطقه، اقتصاد جهانی را فلج خواهد کرد. 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه    2

1.2 طرح مسأله    3

1.3 انگیزه و اهمیت تحقیق    4

1.4 سئوال اصلی    7

1.5 فرضیه ی تحقیق    7

1.6 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی    7

1.7 روش گردآوری داده ها    11

1.8 محدودیت تحقیق    11

1.9 سازماندهی تحقیق    12

فصل دوم: چارچوب نظری و مفهومی پژوهش

 واقع گرایی، چارچوبی نظری برای فهم عملکرد قدرت‌ها

رئالیسم در روابط بین الملل

نو واقع گرایی

نو واقع گرایی

فرضیات نو واقع گرایی

نو واقع گرایی مرشایمر

موازنه قدرت از دید مرشایمر

نظام بین الملل از دیدگاه مرشایمر

سیاست خارجی از منظر مرشایمر

هژمون از دیدگاه مرشایمر

نظم جهانی مرشایمر

فصل سوم: شرایط تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی کرد

3.1 اعقاب کرد از دید افسانه    42

3.2 منشأ کُرد از دید واقعیت    45

3.3 زبان    49

3.4 خط    54

3.5 مذهب    56

3.6 جمعیت کردها    62

3.7 اوضاع اجتماعی و سیاسی کردها    71

3.8 سرزمین و جغرافیایی کوهستان    75

3.9 رابطه ی کردها با ایرانیان    78

3.10 انشقاق و جدایی مناطق کرد نشین از مام وطن (ایران)    81

3.11 ظهور ناسیونالیسم    84

3.12 مضار و منافع ناسیونالیسم    94

3.13 تولد دولت منطقه ای در کردستان عراق    100

3.13 تأثیرات اقلیم کردستان بر پیرامون    103

فصل چهارم: حضور آمریکا در کردستان عراق

4.1 بعد از جنگ دوم خلیج فارس    120

4.2 بعد از 11 سپتامبر    129

4.4 سیاست خاورمیانه ای آمریکا پس از 11 سپتامبر    137

4.5 جایگاه نفت در سیاست خاورمیانه ای آمریکا    139

فصل پنجم: استراتژی اسرائیل در خاورمیانه

5.1 نزدیکی اهداف آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه    150

5.2 پس از 11 سپتامبر    154

4.3 ایران خطری برای مواضع آمریکا و اسرائیل    155

5.4 اهداف اسرائیل در کردستان عراق    161

5.6 اسرائیل و کردهای شمال عراق پس از 11 سپتامبر    168

5.7 اقدامات اسرائیل برای تثبیت جایگاه در کردستان عراق    169

5.8 اهداف اقلیم کردستان عراق در گردش بسوی اسرائیل    175

5.9 اهداف اسرائیل در اتحاد یا همگرایی با اقلیم کردستان عراق.    179

فصل ششم: حضور آمریکا و اسرائیل در اقلیم کردستان و تأثیر بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

نتیجه گیری    192

منابع    202

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه فرسودگی زناشویی با نمره گذاری، روایی و پایایی پاورپوینت روش‌های تأمین مالی و تأثیر هر یک از آنها بر ثروت سهامداران بررسی ویژگیهای ویدیوآرت و تاثیر هنر اجرا بر ویدیو پاورپوینت تحلیل استراتژی های شرکت تولیدی تلاونگ پاورپوینت لوله کشی ، سیستم های گرمایشی و سرمایشی در ساختمان