👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994)

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) برگرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

2

حجم

16/166 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

 به منظور ارزيابي خودكارامدي اعضاي هيأت علمي نيز از مقیاس خودكارامدي حرفهاي ريگس و همكاران (1994) استفاده شده است. اين مقیاس نيز داراي طيف هفت گزينه اي از كاملا مخالف تا كاملا موافقم مي باشد كه براي محاسبه روايي آن از روش تحليل گويه و براي سنجش پايايي آن نيز از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است که مطابق با نتايج گزارش شده در جدول زیر از پايايي  بالايي برخوردار بوده‌ است. پرسشنامه دارای 14 سوال می باشد

جدول: روايي و پايايي مقياس خودكارآمدي حرفه اي

  آلفای کرونباخ      طيف ضرائب همبستگی و سطح معناداری    

خودکارآمدی حرفه ای

٨٠/٠                        ٥٢/٠-  ٠٥/٠

٠٠٠١/٠    

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه فردگرایی و جمع گرایی افقی و عمودی فرم کوتاه پرسشنامه مقیاس زوجی انریچ 35 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه بررسی تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی اینترنتی بر روی مشارکت سیاسی دانشجویان مفهوم و پیشینه قاچاق زنان و ارکان آن مدیریت ریسک اعتباری و اعتبار سنجی مشتریان بانکی