👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه انگیزه و انگیزش

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه انگیزه و انگیزش

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه و انگیزش که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

78

حجم

129/176 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری انگیزه و انگیزش عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. 

اصطلاح انگیزش را می توان به  عنوان عامل نیرو دهنده، هدایت کننده و نگهدارنده رفتار تعریف کرد (سیفرت ، 1992 به نقل از سیف 1386) گفته است. انگیزش یک تمایل یا گرایش به عمل کردن به طریق خاصی است. او هم چنین انگیزه را به صورت نیاز یا خواست ویژ ه ای که انگیزش را موجب می-شود تعریف کرده است (لفرانسوا ، 1997؛ طاهری 1389) انگیزه را علت و دلیل رفتار می داند. 

وولفونک (2004) معتقد است زمانی که افراد به منظور گرفتن نمره، اجتناب از تنبیه، خوشحال کردن معلم یا به هر دلیل دیگری کاری را انجام می دهند. انگیزش بیرونی را تجربه می کنند. در انگیزش بیرونی افراد واقعاً به خود فعالیت علاقه مند نیستند، بلکه به چیزی که عایدشان می شود توجه می کنند. نظریه پردازان بسیاری معتقدند که انگیزش درونی و بیرونی در هم تنبیده و با هم در تعامل اند. براساس این دیدگاه می توان از عوامل محیطی بیرونی به عنوان برانگیزاننده انگیزه درونی استفاده کرد. 

فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انگیزه و انگیزش

بخش اول: مبانی نظری    21

2-2-7- انگیزه و انگیزش    21

2-2-7-1- تعریف انگیزه و انگیزش    21

2-2-7-2- انگیزش درونی و بیرونی    23

2-2-7-3- انگیزه و انگیزش    25

2-2-7-4- اجزاء انگیزه و انگیزش    29

2-2-7-4-1-خودکارآمدی:    29

2-2-7-4-2- شکلگیری باورهای خودکارآمدی    30

2-2-7-4-3- خودکارآمدی و انتظارات پیامد    32

2-2-7-4-4- خودکارآمدی در موقعیتهای تحصیلی    32

2-2-7-4-5- ارزشگذاری درونی تکلیف    35

2-2-7-4-6- اضطراب امتحان    37

2-2-8- رویکردهای مختلف انگیزشی    42

2-2-8-1- رویکرد رفتاری    42

2-2-8-2- رویکرد شناختی    44

2-2-8-3- رویکرد انسانگرایی    46

2-2-8-4- رویکرد اجتماعی – فرهنگی    48

2-2-8-5- رویکرد انتظار ضرب در ارزش    49

2-2-8-6- رویکرد شناختی – اجتماعی    49

2-2-9- رابطه خودتنظیمی و انگیزش    51

2-5- پيشينه تحقيقاتي 

2-5-1- پيشينه داخلی

2-5-2- پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

مقاله ترجمه شده بررسی قیمت گذاری و هماهنگی در زنجیره تأمین با در نظرگرفتن سرقت برای کالاهای دیجیتال پرسشنامه ارزیابی عملکرد شرکتها با روش کارت امتیازی متوازن پرسشنامه تعیین ارتباط بین عوامل بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات مبانی نظری سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP پاورپوینت تحلیل ویلا Ypsilon یونان / گروه معماری LASSA