👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت با نمره گذاری، روایی و پایایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت با نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت با نمره گذاری، روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

3

حجم

12/1010 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

معرفی و تفسیر پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت

پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت که توسط دیوید هالبرت در سال 1990 براي سنجش ميزان احقاق حق جنسي در زنان تعامل نگر مشتمل بر25 سوال با مقياس 5 درجه اي ليکرت ساخته شده است. 

شیوه نمره گذاری پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت

در همه سوالات اين پرسشنامه به جز سوالات 13، 14، 20  که نمره گذاري آنها برعکس مي شود، در بقيه سوالات گزينه "هميشه" نمره 1 و گزينه "هرگز" نمره 5 مي گيرد، بنابراين دامنه نمرات بين 125-25 مي باشد. نقطه برش در اين پرسشنامه 80 مي باشد، به عبارتي فردي که نمره پايين تر از 80 بگيرد ،  يعني احقاق حق جنسي او پايين است.در اين پرسشنامه سوالات 1 تا 6 و 8، 9، 11، 12، 21، 25 مربوط به مولفه ابراز عواطف و احساسات جنسي و سوالات 7، 10، 13 تا 20 ، 22، 23، 24 مربوط به مولفه روابط جنسي است.

روایی و پایایی پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت

      هالبرت پايايي پرسشنامه احقاق حق جنسي را 91/0  و روايي محتوائي ساختار يافته آن را به صورت مناسبي گزارش کرده است. خوش کنش و همکارانش (1386) از طريق نظر سنجي از اساتيد و صاحبنظران، روايي محتوائي اين پرسشنامه را مناسب اعلام کرده اند و پايايي آن را با اجراي اين آزمون بر روي 40 دانشجو متاهل و از طريق ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده در ايران 87/0 به دست آورده اند .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سازماندهي در سازمان پاورپوینت خلاقیت و نوآوری با تأکید بر فرآیند نوآوری و اختراع پاورپوینت کیفیت زندگی کاری در دنیای امروز رژیم های حاکم بر اجرای داوری بین المللی در نظام های حقوقی مختلف و نظارت قضایی در آنها حل التمرین کتاب آنالیز والتر رودین