👈 فروشگاه فایل 👉

رابطه رضایت شغلی با سطح تحصیلات معلمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

رابطه رضایت شغلی با سطح تحصیلات معلمان

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سطح تحصیلات (کاردانی و کارشناسی) و رضایت شغلی شکل گرفت

مشخصات فایل

تعداد صفحات

47

حجم

0/158 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روان‎شناسی صنعتی و سازمانی

رابطه رضایت شغلی با سطح تحصیلات معلمان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سطح تحصیلات (کاردانی و کارشناسی) و رضایت شغلی شکل گرفت. جامعه آماری مشتمل بر معلمان زن بود که در ترم تابستانی سال 1388 در شهر تهران به تدریس پرداخته بودند و به روش نمونه‎برداری در دسترس 60 نفر از معلمان به عنوان نمونه انتخاب و با استفاده از پرسشنامه رضایت شغلی کلی (بریفیلد و روث 1951) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل بر اساس آزمون t مستقل نشان دادند میزان رضایت شغلی در افراد با سطح تحصیلی کارشناسی بیش از افراد با سطح کاردانی است.

واژه‎های کلیدی:

معلمان

رضایت شغلی

سطح تحصیلات

مقدمه

گاهی گفته شده که روان‎شناسی تاریخی طولانی و گذشته‌ای کوتاه دارد. اگرچه توجه به مسائل روان‌شناختی را می‌توان از عهد فلاسفه یونان باستان بازیافت، اما روان‎شناسی علمی در مقایسه با علوم طبیعی یک دانش بالنسبه جدید است که جایگاه قابل ملاحظه‌ای را درجوامع کنونی به خود اختصاص داده است و کثرت روزافزون انتشار مقاله‌های علمی وعامیانه شاهدی بر این مدعاست (دادستان، 1385).از دهه چهارم میلادی، برخی از منتقدان بر لزوم تمرکز شاخه‌های مختلف روان‎شناسی در یک بخش دانشگاهی  تاکید کردند تا روان‌شناسان بتوانند به رغم تنوع قلمروهای تجسس خویشتن، با یکدیگر تعامل برقرار کنند و به درک بهتر رفتار انسانی نائل شوند (دادستان، 1385).

در همین راستا، رشته‌های تخصصی مختلف و متفاوت که هر کدام در حیطه‌های خاص به کار و فعالیت مشغول‌اند، پا به عرصه حیات علمی گذاشتند. یکی از رشته‌های تخصصی، روان‎شناسی  صنعتی سازمانی  است که بخش شماره 14  APA را تحت نام جامعه روان‌شناسان صنعتی سازمانی  (SIOP) به خود اختصاص داده است (مهداد، 1384).سالیان پیش بلوم  و نایلور  (1968 نقل از مهداد، 1384) آن را چنین تعریف کردند: کاربرد یا گسترش حقایق و اصول روان‌شناختی به مشکلات انسانهایی که در زمینه صنعت و تجارت کار می‌کنند.

فهرست مطالب

چکیده ................................................................................................. الف

فصل اول: معرفی پژوهش

1. گستره مسئله...................................................................................... 2

    1ـ1. مقدمه........................................................................................ 2

    1ـ2. بیان مسئله ................................................................................. 4

2. هدف پژوهش..................................................................................... 6

3. سوال پژوهش..................................................................................... 6

4. فرضیه پژوهش................................................................................... 6

5. شناسایی متغیرهای پژوهش.................................................................... 6

6. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.......................................................... 7

    6ـ1. رضایت شغلی ............................................................................ 7

    6ـ2. سطح تحصیلات...........................................................................7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1. رضایت شغلی.................................................................................... 10

    1ـ1. نظریه‎ها و دیدگاه‎های رضایت شغلی................................................. 11

    1ـ2. عوامل موثر بر رضایت شغلی ........................................................ 18

    1ـ3. پیامدهای رضایت شغلی................................................................. 19

    1ـ4. روشهای اندازه‎گیری رضایت شغلی  ............................................... 21

2. سطح تحصیلات..................................................................................22

فصل سوم: روش شناسی

1. روش پژوهش..................................................................................... 26

2. جامعه آماری، تعیین نمونه و روش نمونه‎برداری........................................ 26

    2ـ1. جامعه آماری............................................................................... 26

    2ـ2. تعیین نمونه و روش نمونه‎برداری.................................................... 26

3. ابزار ارزشیابی................................................................................... 27

    3ـ1. رضایت شغلی............................................................................. 27

         1) اعتبار و روایی ........................................................................ 27

         2) شیوه نمره‎گذاری....................................................................... 27

4. طرح تحلیل داده‎ها..............................................................................28

فصل چهارم: تحلیل داده‎ها

1. یافته‎های پژوهش................................................................................ 31

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1. تفسیر یافته‎های پژوهش........................................................................ 35

2. محدودیتها.......................................................................................... 36

3. پیشنهادها........................................................................................... 37

فهرست منابع

    الف ـ منابع فارسی .............................................................................. 39

    ب ـ منابع انگلیسی............................................................................... 40

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مبانی سواد اطلاعاتی بررسی مبانی اخلاق اسلامی و معیار فعلی اخلاقی پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 2 (صورت جريان وجوه نقد) پاورپوینت هنردرمانی چیست پاورپوینت انرژی زمين گرمايی